صفحه ها
دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 29553
تعداد نوشته ها : 94
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
حمید رضا علیخانی

  

 چه شباهت هائی میان  قیامت کبری :بزرگ: (رستاخیز)    

         و   قیامت صغری :کوچک: (ظهور) وجود دارد؟


---------------------------------------------------------------------


1- قبل از رستاخیز      چهل روز باران می بارد۲- قبل از رستاخیز  

  ماه و خورشید

و ... برچیده می شوند۳ - با برپا شدن رستاخیز 

همه مردم به جهان آخرت باز می گردند

 ۴- قبل از رستاخیز   زلزله ای  عجیب همه چیز را از بین می برند

  ۵- با برپا شدن رستاخیز

  افراد ناشایست مجازات می شوند۶-قبل از رستاخیز  

    ندا و صیحه آسمانی اتفاق می افتد

 -------------------------------------------------------------

۱- قبل از ظهور         گویا  بیست روز باران می بارد: بارانی شدید  

   (به منزله زنگ بیدار باش)  ۲- قبل از ظهور     

          ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی                                        

      پی در پی رخ می دهد. ۳- قبل از ظهور    

       زلزله های ویرانگر در مناطقی خاص                                                                    

   باعث مرگ افراد بیشماری می گردد.۴- با ظهور      

 گروهی از اقوام گذشته به دنیا باز می گردند:   

                (رجعت)۵- با ظهور

    افراد جنایتکار به سختی مجازات می شوند  ۶- قبل از ظهور    

       نداها وصیحه های آسمانی همه مردم                                       

   را از نزدیکی ظهور آگاه می سازند.

     --------------------------------------------------------------------

 

شباهت‏های رستاخیز مهدی (عج) با رستـاخیـز آخـرت  


..............................................................................................................................................  .......................


X