دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35303
تعداد نوشته ها : 45
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
حمید رضا علیخانی
دسته ها :
دسته ها :
دسته ها :
...................................................................................

20) در بین کتابهای زیر دو کتاب باموضوع نمایندگان معصومین(ع)

(وکیل و سفیر امام) بترتیب توسط: ابوالفضل هادی منش  و 

 طاهر خوش و سه کتاب باموضوع امامزادگان بترتیبتوسط: 

کتاب جمکران - رضا دیلمی - سیدمحمد مهاجرانینگاشته شده

 است گزینه درست کدام است؟

الف)(برکت دعا - شاه چراغ) (مهمان ری -اسوه های بصیرت:

حضرت فاطمه معصومه(س)-ستاره درخشان)

 ج)(برکت دعا - مهمان ری )(اسوه های بصیرت:حضرت فاطمه

 معصومه(س)- ستاره درخشان - شاه چراغ)

..............................................................................................................

21)مجموعه: حیوانات در قرآن توسط بانوان نویسنده : .... و ....

و مجموعه: قصه های قرآنی همراه با نقاشی توسط بانوی

نویسنده:  ......  نگاشتهشده اند. 

الف)فاطمه قدیانی -مریم بیک محمدی - طاهره نیازمند

ب)مریم بیک محمدی - طاهره نیازمند- فاطمه قدیانی

ج)مریم بیک محمدی-  فاطمه قدیانی  - طاهره نیازمند

د) فاطمه قدیانی - طاهره نیازمند - مریم بیک محمدی 

...........................................................................................................

 22)کتاب: قضاوتهای امام علی(عنوشته شده توسط ..... 

 و کتاب:داستانهایی از قضاوتهای علی(ع)نوشته شده توسط 

....بترتیب درفروشگاه های کتاب: کتاب شاپ و خانه کتاببرای

 معرفی و فروش عرضه شده اند.

الف)عباس قدیانی - فاطمه قدیانی

ب) فاطمه قدیانی - حمیده رودبارانی

ج)عباس قدیانی - حمیده رودبارانی

د)حمیده رودبارانی - فاطمه قدیانی 

......................................................................................................

23) در فروشگاه کتاب:شبکه دانی(بازبان شعر)کتاب ....

 نوشته : سیدامیرحسین موسوی گرمارودیو در فروشگاه گیسوم

 کتاب..... نوشته:حسین صالح با موضوع بترتیب: حافظ و قاری قرآن- 

معلم قرآن- عرضه شده است نام بانوی قرآنی که با زبان قرآن

با دیگران صحبت می کرد(مکالمه قرآنی) و در خانهفاطمه زهرا(س)

 نیز خدمت می کرد .....می باشد.

 الف) زندگی... مصعب.../فضه/بی سوادی که حافظ قرآن شد!

ب) زندگی... مصعب.../به خاطرتو/ فضه

ج)فضه/بی سوادی که حافظ قرآن شد!/ زندگی... مصعب...

د)زندگی...مصعب.../بی سوادی که حافظ قرآن شد/به خاطرتو 

.........................................................................................................

  24) داستان حربن یزیدریاحی در مجموعه کتابهای:یاران آفتاب

 نوشته .....و مجموعه کتابهای ..... نوشته کریم باوفا(درگیسوم) 

 آورده شده است.

............................................................................................................

25) ابوالفضل سبزی و مسلم گریوانی از نویسندگانی هستند که

با موضوع خداشناسی و خرافات برای بزرگسالان و نیز با موضوع

خداشناسی و پیامبر اکرم(ص) برای کودکان و نوجوانان بترتیب

کتابهای ...... را نگاشته اند.

الف) پیامبرمهربان(ص) .... - خدا در این قصه ها //

وارونه ها وخرافات ... - خدایی که در این نزدیکی است.

ب)پیامبرمهربان(ص) ....- خدایی که در این نزدیکی است//

خدا در این قصه ها -وارونه ها وخرافات ...

ج) وارونه ها وخرافات ... - خدایی که در این نزدیکی است//

 پیامبرمهربان(ص) .... - خدا در این قصه ها

د)خدا در این قصه ها - خدایی که در این نزدیکی است.//

وارونه ها وخرافات ...- پیامبرمهربان(ص) ....

...............................................................................................................

26)شما می توانید با جستجو درفروشگاه های کتاب و کتاب یاب ها

کتابهایی که در باره زندگی ابوذرغفاری نوشته شده است را پیدا

و سپس با توجه به نویسندگان کتابو نیز فروشگاه های

(همراه با توضیحات)یک سوال چهار گزینه ای طرح نمایید. 

....................................................................................................................................

27)زندگینامه امام جعفرصادق(ع) در مجموعهکتابهای: 

چهارده سبدگل و چهارده آفتاببترتیب توسط مرتضی دانشمند

 و شهرام شفیعینگاشته شده است عناوین این دو کتاببترتیب 

....  و  ....  می باشندکه توسط انتشارات  ....  و   .....برای فروش 

و معرفی عرضه شده اند.

الف) دعای گنجشک ها- تنبلی که کار نمی کرد/گیسوم - سوره مهر 

....................................................................................................................................


...............................................................................................................................


دسته ها :


دسته ها :
X